Yurdumuzda Tarım Sektöründe Çalışan Nüfus Neden Giderek Azalmaktadır?
Bu yazımızda yurdumuzda tarım sektöründe çalışan nüfusun neden giderek azaldığı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Yapılan nüfus sayımları bizlere ülkemizdeki nüfus sayısı ve nüfusun dağılımı ile bilgiler verir.  Ülkemizde tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere ekonomik faaliyetler üçe ayrılmaktadır. Az gelişmiş ülkelere bakıldığında  toplam çalışan nüfusun yüzde doksanın tarım sektöründe çalıştığı görülür. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ise bu oranın yüzde on olduğunu görmekteyiz.

Türkiye üzerinden örnek vermek gerekirse ülkemizde 1927 yılında nüfusun yüzde doksanı tarım sektöründe çalışırken yüzde onluk bir kısmı ise sanayi ve hizmet sektöründe çalışmıştır. 1960lı yıllara gelindiğinde ise tarım sektöründe çalışan nüfus sayısı yüzde ellinin altına düşerken hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus sayısı yüzde ellinin altına inmiştir. Türkiye git gide gelişen bir ülkedir. Ülkemizde sanayi geliştikçe doğal olarak tarımda çalışan nüfus sayısı da git gide azalmaktadır.