Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler
Bu yazımızda ülkemizde hangi ekonomik faaliyetlerin yapıldığı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’deki temel ekonomik faaliyetler tarım, sanayi, turizm ve doğal kaynaklardan oluşur. Ekonomi halkın refah düzeyini yükseltmek için yapılan tüm faaliyetlere verilen addır.

Sanayi: Cumuriyet’in ilk kurulduğu zamanlarda sanayi devlet eliyle geliştirilmiştir. Temel ihtiyaç maddelerinin yurt dışından ithalinin önlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Türk sanayisinin günümüzde en önemli lokomotifi otomobildir.Bununla birlikte beyaz eşya ve elektronik alanlarında da çok büyük adımlar atılmıştır.

Turizm: Turizm bacasız sanayi olarak adlandırılır. Turizm alanında ülkemiz son on yılda büyük başarılara imza atmıştır. Her yıl ülkemize gelen turist sayısında artışlar olmaktadır. Ülkemizin yer aldığı coğrafyada birçok tarihi esere ve güzelliklere rastlanır.

Doğal Kaynaklar: Türkiye’de 60 farklı doğal maden ve mineral bulunmaktadır. Bor rezervi açısından Türkiye dünya lideridir. Ülkemizde dünya bor rezervinin yüzde yetmişi bulunmaktadır.