Terkibi Bent İle Terci-i Bent Arasındaki Farklılıklar Nelerdir
Bu yazımızda terkibi bent ile terci-i bent arasında ne gibi farklılıklar bulunduğu bilgisine ulaşabilirsiniz.

Terkibi Bent İle Terci-i Bent

Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Öncelikle bu iki edebiyat teriminin anlamından başlayalım. Hane olarak isimlendirilen 5 ya da 10 beyitten meydana gelen şiir parçalarının vasıta denen ve sürekli tekrarlanma özelliğine sahip olan bir beyitle birbirine bağlanır ve böylece bir nazım biçimi oluşur. Bu yazım biçimine terci-i bent adı verilmektedir. Terkibi bent ise farklı uyaklı bazı bentlerin bir araya gelmesi ve bu bentlerin sonunda uyakları aynı olan beyte sahip şiir biçimleridir.

Terkibi Bent- Terci-i Bent Farklılıklar:

– Her ikisi de bentlerden oluşmuş bir nazım şekli iken terkibi bentte her bent 6-10 beyitten oluşur ancak terci-i bentte her bent 4-10 beyitten oluşmaktadır.

– Terkibi bentte bentlerin sayısı 3 ile 12 arasında iken terci-i bentte bentlerin sayısı 5 ile 12 arasındadır.

– Bu ikisi arasındaki en önemli fark ise her bentin sonunda bulunan vasıta beytinin terkibi bentte her hanenin sonunda değişmesi terci-i bentte ise değişmemesidir. Şayet eğer değişirse bu terkibi bent olur.