Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
Ülkemizde ve dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen bir takım unsurlar vardır. Bu unsurlar sebebiyle nüfus dünyada bazı bölgelerde yoğunlaşırken bazı bölgelerde seyrekleşmiştir. Nüfusu etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir.