Kişisel ve Sosyal Haklarımız İle İlgili Sloganlar
Bu yazımızda kişisel ve sosyal haklarımız ile ilgili sloganlara ulaşabilirsiniz.

En temek ve en dokunulmaz haklar insan haklarıdır. Bireyler doğdukları andan itibaren bu haklara sahip olurlar. Uzun yıllar süren savaşlar sonucunda bu hakların gelişimi tamamlanabilmiştir. Bu nedenle sosyal ve kişisel haklarımız çok değerlidir. Aşağıda kişisel ve sosyal haklarımız ile ilgili sloganlara ulaşabilirsiniz.

Kişisel ve Sosyal Haklarımız İle İlgili Sloganlar

– Kişisel özgürlükler kutsaldır.

– Köle doğulmaz, köle olunur.

– Milli kin yoktur, insanlık muhabbeti vardır.

– İnsan insana efendi olamaz.

– Haklarından feragat etme, özgürlüğünden vazgeçme.

– Sosyal haklar bize aittir, bizden alınamaz.

– İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır, bizleri korur.

– İnsan hakları tıpkı kurallar gibidir, bizlere nasıl davranacağımızı söyler.

– Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

– Kişisel hürriyetler kutsaldır.

– Ancak kendi kendisini yönetebilen insan hürdür.

– En büyük sevgi insanlık sevgisidir.