Organik Tohum Nedir


Organik tohumlardan üretilmiştir

Organik tohumlar çok eskiden beri birçok yetiştiricinin lezzeti ve verimliliği ön planda tutarak seçmiş oldukları tohumlardır. 

Son yıllarda ticari işletmeler mekanik hasada uygunluk, raf ömrü, kimyasallara dayanıklılık, nakliyeye uygunluk, değişik iklim şartlarından etkilenmeyen ticari kaygılarla üretilmiş albenisi yüksek bitki tohumlarını tercih etmektedirler.
Bu tohumlar ilk yıl ekildikten sonra verimli olurken bu bitkilerden alınan tohumlar ya kısır çıkmakta veya arzu edilen özellikte kendisi gibi bitkiler oluşturmamaktadır. Eğer siz aynı bitkiyi tekrar üretmek isterseniz ticari bir tedarikçiye başvurarak tekrar tohum satın almak zorundasınızdır. 
Oysa organik tohumlar her yıl ve sürekli ürün verirler, birkez tohum alındıktan sonra bir daha tohum almaya gerek yoktur. Organik tohumlar bir diğer deyişiyle yerli tohumlar o bölgeye adapte olmuş, uzun yıllar yerli üreticilerin nesilden nesile aktardıkları tohumlardır ve bu tohumlar yöre ekolojisine uygun hastalıklara, sıcaklığa ve toprağa daha iyi adapte olmuş tohumlardır.
Gelişmiş ülkelerde organik tohumların organik tohum sertifikası vardır. Ülkemizde henüz organik tohum sertifikasyonu gelişmemiş organik tohumlar nesilden nesile ve tohum değişimleriyle elden ele dağılmaktadır.
Organik tohumların bir diğer özelliği hiçbir kimyasal koruyucu ve kimyasal gübre içermezler,  ticari tohumlar genellikle mantarlara ve böceklere karşı kimyasallarla işlem görürler.


Organik tohum insan,çevre ve hayvan sağlığına duyarlı, güvenli tarımsal yöntemlerle yetiştirilmiş bitkilerden toplanmış tohumlardır.
Ülkemizde uygulanan organik tarım yönetmeliğine göre organik tohum tarifi şöyledir.
Organik tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik formunda olmalıdır.

Organik Bahçe

Hobi Bahçesi Kurarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


Hobi bahçesi evi1-) Su : Su hayattır sözü aklınızda tutmanız gereken en önemli konudur. Suyun bolluğu ve kalitesi çok önemlidir. Suyun kalitesi neden önemlidir? Bu sorunun cevabı bitkilerin tuzdan hoşlanmamalarında saklıdır. Özellikle meyve ağaçları ve otsu bitkiler tuza dayanıksızdır. Tuzlu suyla sulanan bitki kökleri zarar görür ve siz ne kadar suyla sularsanız sulayın susuzluk çekerler. Zamanla biriken tuz meyve ağaçlarında toksik etki yaparak ağaçların kurumasına yol açar.

Eğer bahçeniz 300 metre kareden küçükse şehir şebeke suyuyla idare edebilirsiniz, 300 metre kareden büyükse yeraltı su kaynağı mutlaka kontrol edilmelidir. Yeraltı suyumuzun varlığı ve kalitesini tahmin etmede bazı ipuçlarından faydalanabiliriz. Yakın komşularımızın yeraltı su kaynakları kaç metre yeraltından çıkıyor, su kalitesi iyi mi kötümü? Sorarak öğrenebiliriz. Eğer ziyaret ettiğiniz bahçelerde yeraltı suyu acı ve sulama yapılan yerlerde özellikle damlama borularının damlatma delikleri yakınında beyaz tuz tabakası görüyorsanız suyunuz büyük ihtimalle tuzlu sınıfına girecektir. Su durumunu öğrenmenin bir diğer yoluda tarım il müdürlüklerini ziyaret etmektir. Son yıllarda toprak analizine verilen destek çerçevesinde su analizleride yapılmaya başlanmış ilgili kayıtlar dosyalanarak bölge su haritası elde edilmektedir. 


2-) Toprak : Bitkiler için toprak ev manasına gelir. Toprak ne kadar konforluysa bitkiler o kadar verimli olurlar. Bitkiler genelde su tutma kapasitesi iyi, hafif, organik maddelerce zengin humuslu topraklardan hoşlanır. Toprak pH bir diğer önemli unsurdur yüksek pH ve düşük pH larda bir diğer tanımıyla toprak asitliğinde bitkiler yaşayamazlar. Toprak özelliği su durumunu kontrol ederken kontrol edebileceğimiz bir diğer parametredir. Analiz yaptırmadan önce ziyaret ettiğimiz bahçeler civarı gezerken gördüklerimiz bize yardımcı olacaktır. Eğer civar meyve ağaçlarının normalde yeşil olan yaprakları bahar ve yaz aylarında sarı veya kızıl renkliyse, dalları kuru ağaçlar sıklıktaysa, toprak rengi beyaz ve suyla ıslatıldığında yapış yapış oluyorsa bölgede toprak problemi var demektir. Beyaz renkli toprak yüksek kireç oranını işaret ederken, ıslandığında çamurlaşması kil ağırlıklı toprak özelliğini işaret etmektedir. En kötü toprak bu iki özellğin birarada bulunduğu topraklardır. Bu bilgiler ışığında yine tarım il müdürlükleri ziyaret edildiğinde toprak durumu hakkında bilgi alınabilir. Toprak her ne şekilde olursa olsun toprak analizi yaptırmak en iyi çözümdür.
Toprak konusunda ayrıntılı bilgi buradan 


3-) Mevki Seçimi :  Şehrin gürültüsünden kurtulup bahçenize haftada 3 günden fazla gitmeyi planlıyorsanız bahçenin ulaşım açısından yakın mesafede olması büyük avantaj sağlayacaktır. Uzak mesafeler ilk başta cazip gelebilir ancak git geller çoğaldıkça yolculuk yorucu olacaktır. 
Ulaşımın kolay olması açısından bahçe yolu yaz kış çamur olmamalı ulaşıma açık olmalıdır. Ayrıca elektrik ve telefon hizmetlerine ulaşım durumu kontrol edilmelidir. 
Herşeyden önce hobi bahçesinin birde yatırım yönü olduğu unutulmamalıdır. Şehre yakın mesafelerin daha hızlı değerlendikleri düşünülürse bugün aldığınız hobi bahçeniz 20 yıl sonra şehirle iç içe gelebilir. Bu durumda ne kadar değerlenebileceği düşünülmelidir. 
Mevki seçiminde bir diğer büyük etken bitkilerin ihtiyaçlarıdır. Vadi diplerinde soğuk zararı tepelerde ise rüzgar zararı ön plana çıkmaktadır, en iyi mevki bu iki etkeni dengeleyen yamaçlardır. Yamaçlar bitkiler için iyi olduğu kadar manzara açısından da değerlidir. Yamaçlarda esen hafif rüzgarlar ortamı serinletirken, sineklerin sizi rahatsız etmesini engelleyecektir. 
Bahçe yeri için bir diğer önemli konu yakınlardaki derelerden taşkınların olup olmamasıdır. Sel zararı sık sık oluyorsa mevki yeniden değerlendirilmeli dere yatakları ve taşkın bölgelerinden uzak durulmalıdır.

Beykoz Hobi Bahçeleri

4-) Ev alma komşu al : Bu atasözünü herkez bilir ancak apartmanlarda yaşayıp bahçe komşuluğu yapmayanlar bunun kıymetini tam bilemezler. Yabanda komşuluk demek karşılıksız dayanışma demektir. Siz yokken bahçenizi evinizi kontrol edenlerin olması, acil durumlarda yardım isteyebileceğiniz birilerinin olması hem içinizi rahatlatır hemde mutlu olursunuz. Çaya davet edemeyeceğiniz komşularla tanışırsanız 1. maddeye dönerek yeniden yer tespitine gitmeniz hayrınıza olacaktır.


Not: Toprak ıslah edilerek bitki yetiştirilecek duruma getirilebilir ancak büyük bahçeler için toprak ıslahı zor ve zahmetli olacağından toprak durumu bahçe büyüklüğüne göre değerlendirilmelidir.


Kurulu hobi bahçeleri için yukarda yazılanlar tam manasıyla geçerli değildir ancak yinede ışık tutacaktır. Resimdeki Beykoz hobi bahçesi anlatılanlara iyi bir örnek gösterilebilir.

Hobi Bahçesi

Topraksız Tarım Nedir ?


Topraksız Tarım Çilek

Bazı botanikçiler toprağa hiç temas etmeden yetişen bitkileri gördüklerinde acaba diğer bitkilerde topraksız olarak yetiştirilebilir mi fikrine kapılmışlardır. Bu amaç doğrultusunda uzun yıllar yapılan araştırmalar göstermiştirki, toprak olmadanda sağlıklı bitkiler yetiştirmek mümkündür.
Kısaca topraksız tarım; yetiştirme periyodu boyunca yalnızca besin eriyikleri ile beslenen tutunma ortamı olarak su, ve çeşitli katı ortamların kullanıldığı yetiştirme yöntemi olarak tanımlanabilir.

Toprağın yerini ne almaktadır?
Katı ortam kültürü kullanılıyorsa kum, perlit, torf, çeltik kavuzu, çam talaşı, kayayünü, hindistan cevizi lifi, vermikulit, volkanik tüf gibi organik ve inorganik ortamlar; su kültürü kullanılıyorsa su toprak yerine kullanılmaktadır.

Faydaları Neler?
Topraksız yetiştiricilik sistemlerinin, topraklı yetiştiriciliğe göre bir çok avantajları bulunmaktadır. Belli başlı bazı avantajlar şu şekilde sıralanabilmektedir.

  •  Toprak dezenfeksiyonuna gerek kalmamakta ve toprak kirliliği önlenmektedir.
  •  Toprak yorgunluğu ortadan kalkmaktadır.
  •  Tarımsal üretimde daha düşük oranda su ve gübre kullanımına olanak vermektedir.
  •  Topraktaki tuzluluk problemini ortadan kaldırmaktadır.
  •  Toprak kaynaklı hastalıklar azaldığından, pestisit kullanımı azalmakta ve hatta fumigant kullanımına gerek kalmamaktadır.
  •  Birim alana dikilen bitki sayısı artmakta ve dolayısıyla birim alandan elde edilen verim de artmaktadır.
  •  İşgücünü azaltmakta ve temiz ürün eldesine olanak sağlamaktadır.
  •  Kontrollü yetiştiricilik olması dolayısıyla, erkencilik sağlamaktadır.
  •  Kayalık, taşlık alanlarda üretim yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
  •  Bitki sağlığı koşullarının optimum kontrolünü sağlamaktadır. 

( Sevgican 1999, Kasım ve Kasım 2004, Jones 2005a, Battistel 2005 ).

Topraksız tarım organik mi?
Kullanılan besleme yöntemi ve organik yetiştirme şartları karşılanıyorsa organik olarak adlandırılmaktadır. Son yıllarda gübre ihtiyacını karşılamak ve yararlı bir simbiyotik ilişki kurmak amacıyla balık beslerken, aynı zamanda bitki besleme yöntemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Topraksız Tarım

Organik Gübre ve Faydalari


Genel bakış
Organik gübreler bitkilerin dengeli beslenmesi ve sağlıklı büyümesi için temel kaynaklardan biridir. Organik
gübreler bitkiye yarayışlı azot, fosfor, potasyum gibi makro elementlerin yanında, demir, çinko gibi iz elemenetleride içerirler. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bitkilerin ihtiyaç duyduğu bu besinlerden herhangi biri noksansa o bitkiler hastalıklara karşı direnç gösterememektedirler…

Organik Gübre Kaynakları
Organik gübreler canlı atıkları ve yaşayan organizmalardan oluşur. Bitki artıkları, hayvan atıkları, kompost, yaprak ve kemik unu gibi maddeler içerirler.

Dengeli Besleme
Organik gübreler besinleri yavaş yavaş ve dengeli verirler, bu sayede bitkiler için uzun süreli besin kaynağı oluştururlar.

Toprak Düzenleyici
Toprağa organik madde ilavesi toprağın yapısını iyileştirir. Su ve besin tutma kabiliyetini artırır,  toprağın havalanmasına yardımcı olur.

Yararlı Organizmalar
Organik gübreler mikro organizmalar ve solucan gibi faydalı toprak canlılarının gelişimini teşvik eder. Bu canlılar toprağı daha verimli hale getirmeye yardımcı olurlar.

Tedarik Yolları
Organik gübreler ucuz yollardan elde edilebilir. Hayvan üreticileri için gübre depolamak büyük sorun teşkil eder, bu yüzden bazen ücretsiz gübre verirler. Organik gübre elde etmenin en iyi yollarından biride organik atıkları geri dönüşüme tabi tutmaktır

Organik Bahçe,Organik Bahçe Bitkileri,Organik Bahçecilik İpuçları,Organik Gübre

Orkide Bakımı


Orkide Bakımı

Orkide bakımı
Orkideler ilk keşfedildiğinde aynı Osmanlı,daki  hünkar güvercinleri yada laleler gibi yalnızca soylu kişilerce yetiştirilen aristokrat çiçeklerdi. Elde etmesi güç ve çok pahalıydı.
Günümüzde bu doğa harikası çiçeklere ulaşmak için çok çaba sarfetmemize gerek olmamasına karşın, orkideler hala eski ünlerini devam ettirmekte aristokrat çiçekler olarak anılmaktadır. Artık hepimizin evinde enaz bir orkide olduğuna göre orkide çiçeği bakımı yöntemlerini öğrenebiliriz. Orkide tropikal iklimlerde yaşasa da doğru bakım yöntemleri uygulandığında her yerde yetiştirilebilir.

Saksı Harcı
Saksı çiçeği olarak satılan orkideler ağaç gövdelerine tutunarak yaşarlar. Havai ( açıkta duran kök ) kök olarak adlandırılan gelişmiş kök sistemleri yağmur suyunu ve içerisindeki besinleri yakalayarak bitkinin beslenmesini sağlar. Eğer orkideler toprak içine yaşatılmaya çalışılırsa kökleri havasız kalıp hızla çürüyecektir. Orkideler için en iyi saksı harcı genelde çam kabuklarından oluşan yüksek havalanma ve nem tutma kapasitesine sahip karışımlardır. Orkideler için özel olarak hazırlanmış saksı harçları kullanılmalıdır. Her 2/3 yılda bir saksı harcı değiştirilmelidir. Eğer yeni bir orkide aldıysanız saksı harcını değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Geldiği yerde ne kadar süreyle aynı harçta kaldığını bilemeyeceğiniz için işin en başında değişim yapmak size avantaj sağlayacaktır.

Sulama
Orkideler tropik yağmur ormanlarında sık sık yağmurla ıslanmalarına karşın kökleri her zaman su içerisinde değildir. Yağmurdan hemen sonra kökler kurur ve hava nemiyle yaşamını sürdürür. Öyleyse saksı içerisinde kökler sürekli nemli ancak tamamen su içerisinde olmamalıdır.

Orkideleri ne zaman sulamalıyız? 
En temel bakım şekli saksı harcının üzeri kuruduğunda sulama işlemi yapılmalı, saksı harcının tamamen kurumasına müsade edilmemelidir. Sulama için en iyi yol saksının üst yüzeyi suda olmayacak şekilde bir kap içerisinde suya tamamen daldırılmasıdır. Su içerisinde son hava kabarcığı çıkana kadar bekletilmeli saksı harcının suyu tamamen emmesi sağlanmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra saksı sudan çıkarılır ve saksı altlığına biriken fazla su dökülür. Kesinlikle saksı altlığında su bırakmamaya özen gösterilmelidir.
Sulama suyu nasıl olmalıdır?
Orkidelerin doğal yaşam koşulları gereği yağmur suyundan beslendikleri düşünülürse sulama suyu çok az tuz içermelidir. En iyi sulama suyu kaynak suları veya yağmur suyudur. Az tuzlu şebeke suları ve arıtılmış sular dinlendirildikten sonra kullanılabilir. Özellikle melez orkide türleri şebeke suyundaki tuzu tolere edebilcek yapıdadır. Tamamen de iyonize edilmiş saf su kullanılmamalıdır. Çünkü bu sular köklerde çözünmeye yol açacağından doku ölümlerine sebep olurlar. Eğer deiyonize su alırsanız gübreleme progarmına uygun gübre dozajını ayarlayarak verebilirsiniz. Orkidelerde en sık yapılan hata sulama işlemidir. Bu yüzden sulamaya çok dikkat edilmelidir. Sulama suyu ne çok sıcak nede çok soğuk olmalı oda sıcaklığında olmalıdır.

Genel olarak suların tuzluluk dereceleri:
Şebeke suyu 0,5 ms/cm  

Kaynak suyu 0,25 ms/ cm ( Şişe suların üzerinde EC olarak yazar )
Yağmur suyu 0,02-0,1 ms/cm    

Sulamayı ne zaman yapmak daha uygundur? Sulama sabah saatlerinde yapılmalı gece sulamalarından kaçınılmalıdır. Gece yapılan sulamalarda mantar üremesi sonucu kökler de çürüme yapraklarda lekelenmeler olur.

Gübreleme
Yağmur suyu bitkiler için faydalı bazı mineral ve bileşikler içerir.
Yeryüzünden rüzgarla havalanan toz zerecikleri yağmurla birlikte  tekrar  yer yüzüne iner. Aynı zamanda yağmur yağarken her şimşek çaktığında bitkilerin yeşil kısımlarının büyümesinde çok önemli olan azot bileşikleri meydana gelir. Orkide kökleri kendisine yarayışlı bu bitki besinlerini tutarak gelişimini sağlar. 

Ne kadar gübre kullanmalıyım?
Dikkat ederseniz sürekli yağmur suyunun öneminden bahsediyoruz. Çünkü orkide bakımında kilit sudur. Gübreleme işlemi yağmur suyu içeriği ile ne kadar benzerlik gösterirse o kadar sağlıklı orkidelerimiz olur. Bunun için gübreleme en düşük düzeyde olacak şekilde yapılmalıdır. Eğer sulama suyunuzun tuzlu olduğunu düşünüyorsanız gübre dozunu aynı oranda azaltmanız gerekir. Orkideler için üretilmiş bitki besin elementleri kullanmalı, doz ayarı mümkün olduğunca daha az olacak şekilde yapılmalıdır. Çünkü az gübre çok gübreden her zaman daha iyidir. Üzerinde yazan dozun yarısı iyi bir seçenektir. Genel bir kural olarak yazın sık gübreleme 2-4 haftada bir, kışın dinlenme döneminde çok daha az gübreleme yapılmalıdır.

Işıklandırma
Hangi Pencere orkideler için daha iyidir?
Orkideler için en uygun seçenek batı ve doğu pencereleridir. Bu iki yöndeki pencerelerin avantajı güneş ışınları ne kadar güçlü olursa olsun yatay geldikleri için orkidelere zarar vermeyecektir. Aksine doğrudan güneş ışığını aldıklarından gelişimleri daha iyi olacaktır.
Öğle saatlerinde dik gelen güneş ışınları yarprak ve gövde de güneş yanıkları oluşmasına sebep olur. Eğer doğu ve batı yönünde penceremiz yok diyorsanız vanda ve catteya gibi ışık seven orkideleri güney pencerenize yerleştirebilirsiniz. Ancak bu orkideler de özellikle yazın dik gelen güneş ışınlarına dayanamayacaktır o yüzden tül perde arkasından süzülen ışık daha uygun olacaktır. Kuzey penceresin de orkide yetiştirilebilir ancak ışıklanma süresi yeterli olmadığından yavaş gelişim olacaktır ek ışıklandırma ile bu sorun giderilebilir. 

Güneş ışınları orkideye zarar verir mi? 
Orkideler orman içinde palmiyelerden süzülen ışık gibi dalga dalga gelen, yarı gölge yarı aydınlık ışıktan hoşlanırlar. Doğrudan ve dik gelen güneş ışınları orkidelere zarar verir.
Orkide satışı yapan yerlerde satın alma esnasında bitki tanıtım kartında yazanlara dikkat ederek ışık ihtiyacı size uygun orkideleri seçebilirsiniz. Hangi orkideyi seçerseniz seçin mutlaka dik gelen güneş ışınlarından korumaya dikkat edin. Fikir edinmek için çiçekler ve jaluzi konusunu okuyabilirsiniz

Karanlık mekanlarda orkide yetiştirebilirmiyim?

Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Yeterli gelmeyen ışık yoğunluğu floresan ışıkla veya bitki yetiştirmek için özel üretilmiş belirli dalga boylarında ışık yayan lambalar vasıtasıyla yetiştirilebilir.

Sıcaklık
Orkidelerin bir birlerinden çok farklı sıcaklık ihtiyaçları vardır. Genel olarak üç bölümde incelenebilir. Soğuk, ılıman ve sıcaktan hoşlanan orkideler.
Soğuk :  8-18   C derece
ılıman  :  14-21 C derece
Sıcak  :  20-28 C derece
Genel olarak verilen sıcaklıklar normal yaşam standartları içerisindeki sıcaklıklardır. Daha düşük yada daha yüksek sıcaklıklar tolere edilebilir.

Nem
Tropik ormanlar yüksek nem ihtiva ederler. Orkideler havadaki bu yüksek nemden faydalanarak yaşamlarını sürdürür. İçanadolu, güneydoğu anadolu gibi kurak iklimlerde nem sorun olabilir. Yüksek nem ihtiyacı ( %40 – %80 arası )

Orkide sulama ve nem

çeşitli düzenekler kullanılarak sağlanabilir. Nem ihtiyacı karşılanırken dikkat edilmesi gereken konu havasız ortamlar oluşturarak mantar üremesini teşvik etmemektir. Bunun için hem nem ihtiyacı karşılanmalı aynı zamanda havalanma ihtiyacı sağlanmış olmalıdır. En sık kullanılan yöntem çakıl taşlarıyla dolu bir tepsiye su koyup suyun çakıl taşları seviyesinden altta kalmasına dikkat edilerek oluşturulan iklimlendirme yöntemidir. Bu yöntem ek %20 nem sağlayacaktır. Spreyleme yöntemi ve buharmakineleriyle sürekli buhar vermek de diğer yöntemler arasındadır.

Saksı Değişimi
Orkide Saksı Değişimi

Orkidenin türüne göre saksı değişim süresi farklılık göstersede 2-3 yılda bir mutlaka değiştirilmelidir. Eğer bitki kökleri saksıyı tamamen doldurmuş, kökler alttan ve yanlardan çıkmaya başlamışsa saksı değişim zamanı gelmiş demektir. Bunun için önce uygun bir yere saksı içi boşaltılır. Saksı değişimi esnasında ayrılacak orkideler varsa ayırmanın tam zamanıdır. Ayrılacak orkideler mutlaka sağlıklı kökler içermeli kökler zedelenmeden ayrılmalıdır. Sağlıklı kökler yeşil renkli ve beyaz bir mum tabakasıyla kaplıdır. Ayırma işlemi yapıldıktan sonra kahverengileşmiş ölü kökler steril bir bıçak yardımıyla ayrılmalıdır. Saksı harcı orkideler için özel olarak hazırlanmış harçtan olmalıdır. Muhtemelen içerisinde olduğu saksı harcı o bitki için en uygun harçtır. Bu yüzden benzer bir harç kullana bilirsiniz.

Dinlenme Dönemi
Kış dönemine kadar gelişimini sürdüren orkideler kışın dinlenme dönemine girerek bahara hazırlık yaparlar. Bu dönemde orkide bakımı için birkaç ipucuna dikkat edilmelidir. 

Kışın buharlaşma azalacağından sulama sıklığı azaltılmalıdır.
Büyüme yavaşladığından gübre gereksinimi azalacaktır. Bu yüzden sulama suyuna katılan orkide besin miktarı düşürülmeli ve 4-6 haftada bir gübreleme olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Sararan yaşlı yapraklar temizlenmelidir. Yaprak çok hafif yukarı kaldırılarak kendiliğinden kopması sağlanmalıdır.
Bazı orkide türleri kış döneminde yapraklarını tamamen dökebilir bu doğal bir döngüdür.

Sık sorulan sorular

Orkide çiçeği bakımı zor mu? 
Sanılanın aksine orkide bakımı zor değildir. Yalnızca uygun bitki seçimi ve biraz özen gerektirir.
Neden şeffaf orkide saksısı kullanmalıyım? 
Orkide kökleri aynı yapraklar gibi fotosentez yapma özelliğine sahiptir. Bu özellikten maksimum fayda için ışık görmesi gereklidir.
Saksı harcı olarak torf veya bahçe toprağı kullanabilirmiyim?

Karada yaşayan orkideler haricinde torf yada bahçe toprağı kesinlikle kullanılmaz. Evlerde yetiştirdiğimiz ve bizim bahsettiğimiz orkideler ağaç üstlerinde yaşayan tropik iklim kuşağı orkideleridir. Bu orkideler için en uygun ortam ağaç kabukları, sphagnum yosunu, kömür parçalarıgibi hava geçirgenliği ve nem tutma oranı yüksek kolayca çürümeyen karışımlardır.


Not: Orkide bakımı için en önemli konulardan biri orkidenin türü ve bakım kartı üzerinde yazan bilgilerdir. Bu yüzden orkide satışı yapan yerlerden orkidenin türü ve bakım bilgileri mutlaka alınmalıdır.

Orkide,Orkide Bakımı,Çiçek Bakımı