İklim Elemanları
İklim bir ülke veya bölgenin bir yıllık hava şartları ortalamasına denir. O bölgenin ürünleri ve hayat şartları üzerinde iklimin önemli etkileri vardır. İklimi meydana getiren başlıca sebepler; sıcaklık, denizler, yükseklik, rüzgarlar ve nemdir.

Sıcaklık : Herhangi bir bölgenin sıcaklığı, güneş ışınlarının o bölgeye düşüş açısına güneşin doğuşu ile batışı arasındaki geçen zamanın uzunluğuna, kısalığına bağlıdır. Ayrıca bunda bulutların, havanın emdiği sıcaklığında etkisi vardır. Bu sebeple kışın güneş ışınları daha yatık düştüğü ve günler daha kısa olduğu ve havada bulutlar fazla bulunduğu için daha soğuk olur. İlaveten kutuplara doğru yaklaştıkça güneş ışınları daha yatık düştüğü için sıcaklık azalır. Ekvator kesimlerinde ışınlar çoğunlukla dikey düştüğünden sıcaklık her mevsimde aynıdır.

Denizler : Sular karalardan daha yavaş ısınıp daha geç soğudukları için, denizler, civarlarında bulundukları karaları ısı bakımından etkiler sıcak su akıntılarının da iklime etkisi vardır. Bu bakımdan deniz kıyılarında büyük sıcaklık değişmesi olmaz.

Yükseklik : Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Dağların tepesinde karların uzun zaman durması bundandır. Yüksek yerlerdeki havanın yoğunluğu güneş ışınlarının taşıdığı sıcaklığı tutamayacak kadar azdır.

Rüzgarlar: Dünyanın çeşitli yerlerinde sıcaklığın değişik olması, havanın devamlı olarak bir yerden bir yere akmasına sebep olur. Kutuplardan soğuk hava Ekvator bölgelerine doğru gelirken, ekvator bölgelerinin sıcak havası da kutup’a doğru gider. Bu hava akımı iklimleri etkiler.

Nem : Havada devamlı bir nem vardır. Bu nem buharlaşan sulardan meydana gelir. Havanın sıcaklığı artıkça nemliliği de artar. Hava bu nemliliği oradan oraya taşır. Denizlerden buharlaşan su karaların içine taşınır. Atmosferde yükseldikçe soğur, yağmur olur.