Fiilimsiler İle İlgili Bilgi ve Kurallar
Bu yazımızda fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kurallara ulaşabilirsiniz.

Fiilimsiler İle İlgili Bilgi ve Kurallar Nelerdir?

Fiilimsinin diğer bir adı eylemsidir. Fiilimsiler fiillere birtakım ekler getirilerek oluşturulan sıfatlara, zarflara ve isimlere verilen addır. Fiilimsiler eylem olma özelliklerinden çıktıkları için olumuz yapılabilirler ancak fiil gibi çekimlenmeleri mümkün değildir. Fiilimsiler şahıs, haber ve dilek kiplerini alamazlar. İsim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olmak üzere üç çeşit fiilimsi bulunmaktadır.

İsim-Fiiller: İsim-fiil yani mastar fiillere -ma,-me,-mak,-mek,-ış-üş,-uş,-iş eklerinin gelmesi ile oluşur.

Örnek: Onun keskin bakışları hala aklımda./ Hüzünle bakmak sana hiç yakışmıyor.

Sıfat-Fiiller: Sıfat-fiil yani ortaç fillere -an, -en, -ası, -esi, -maz, -mez, -ar, -er, -dık, -dik, -duk, -dük, -acak, -ecek, -mış, -miş, -muş, -müş ekleri getirilerek oluşturulur.

Örnek: Bu tapılası güzelliğin ardında çok başka bir kadın var. / Kırılmış bardakları topladı.

Zarf-Fiiller: Zarf fiil yani ulaş fiillere -ıp, -ip, -up, -üp, -arak, -erek, -ınca, -ince, -unca, -ünce, -dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, (-tıkça…), -madan -meden, -a, -e, -alı, -eli, -ken ekleri getirilerek oluşur.

Örnek: Arkamızdan ağlayarak baktı. / Gülerek başından geçenleri anlatıyordu.