Çözünme Nedir
Çözücü ve çözünen adı verilen iki maddenin birbirinin içinde iyonları ve moleküllerine kadar ayrılmasına çözünme adı verilmektedir. Çözünmede bir maddenin molekül ve iyonları diğer maddenin molekül ve iyonları arasında kaybolur.

Çözünme olayı gerçekleşmeden önce çözücü ve çözünen maddelerin molekül ve iyonları birbirine çok yakındır.

Çözünme esnasında iki maddenin molekül ve iyonları arasında etkileşim olmadığından çözünme sadece fiziksel bir olaydır. Kimyasal değişim olmadığından maddelerin kimlikleri de aynı kalmaktadır.

Bu iki maddenin tanecikleri çözeltinin her tarafında eşit oranda bulunur.

Çözünen madde iyonik yapılı bir madde olduğunda  çözücü maddenin molekülleri, çözünen maddenin (+) ve (–) iyonlarının arasındaki iyonik bağı zayıflatır ve (+) ve (–) iyonlar birbirinden uzaklaşır.  Çözücü maddenin molekülleri, ayrılan (+) ve (–) iyonların arasına geçerek bu iyonların etrafını çevreler ve çözünen maddenin iyonlarına ayrılmasına sebep olur. Ayrılan iyonlar çözücünün her tarafında eşit olarak dağılır.