Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi
Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakkında kısa bilgilere ulaşabilirsiniz.

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

Büyük Selçuklu İmparatorluğu 1038 ile 1157 yılları arasında hüküm sürmüş bir imparatorluktur. Büyük Selçuklu İmparatorluğu monarşi ile yönetilen bir devlet olmuştur. Devletin baş kentleri Nişabur, Rey ve İsfahan’dır. Büyük Selçuklu İmparatorluğunun dini İslam idi  ve bu imparatorlukta Farsça ve Türkçe konuşulmaktaydı. Büyük Selçuklu devletinde 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan savaşı ile 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt savaşı büyük önem taşımaktadır. Bu devletin yapısında oğuz boyları bulunurdu ve her boyun başında da bir bey yer alırdı. Büyük Selçuklu devletinde eğitim medreselerde sürdürülürken dönemde öne çıkan hat, minyatür, ahşap ve çinicilik gibi sanatlar da ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde birçok medrese, cami, köprü, çeşme ve kervansaray inşa edilmiştir.