Boyun Eğmek İle İlgili Cümleler
Deyimler dilimizin kültürel zenginliklerinden bir tanesidir. Dilimizin gelişimine katkı sağlayan deyimlerin amacı az sözle çok şey anlatmayı başarmaktır. Boyun eğmek deyimi de dilimizde kullanılan çok sayıda deyimden bir tanesidir. Bu deyim bir kimsenin isteklerine isteyerek ya da istemeden uymak, bu istekleri koşulsuz şartsız yerine getirmektir. Aşağıda boyun eğmek kelimesinin anlamını içeren cümlelere yer verilmiştir:

Her ne kadar istemesek de bu zalim adamın söylediklerini yerine getirmiş, ona mecburen boyun eğmiştik.

Fakirin hakkını yiyen, garibanların kanını emen bu uygulamaya boyun eğeceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Boyun eğdiğiniz şeylere dikkat edin çünkü bunlar bir gün gelip sizi boğmaya çalışabilir.

O; her zaman haksızlığa karşı olan, zalime boyun eğmeyen mert ve herkesin sevdiği bir insandı.

O kadar zor durumda kalınca onların isteklerine boyun eğmemek mümkün değil.