Ahmet Vefik Paşa’nın Hayatı ve Eserleri
Ahmet Vefik Paşa, Türk devlet adamı ve yazarıdır. 1823 yılında İstanbul’da doğa Ahmet Vefik Paşa’nın babası tercüman Ruhiddin Efendi’dir. Tanzimat döneminde milliyetçilik çalışmaları yapan Paşa’nın babası Paris’e gittiği için o da eğitimine orada devam etmiştir. İstanbul’a döndüğünde tercüme odasına girmiş ve 1840 yılında Londra’ya elçi katibi olarak gönderilmiştir. Sırbistan ve İzmir’de geçici görevlerde bulunmuştur. 1847′de mütercim-i evvel olduktan sonra deavi nazırı, Paris elçisi, Evkaf nazır, Darülfünun’da tarih hocası ve müfettiş olmuştur. Kendisi Bursa halkının şikayetinden ötürü görevinden alınmış ve Ali Paşa’nın ölümüne kadar açıkta kalmıştır. Meclis-i Mebusan reisi iken vezir olmuştur. Ahmet Vefik Paşa Türkçeyi düzgün kullanırdı ve Latince, Fransızca ve Yunanca bilirdi.

Eserleri:

– Atalar Sözü isimli Darb-ı Mesel Mecmuası

– Hikmet-i Tarih

– Fazleke-i Tarih-i Osmani

-Lehçe-i Osmani

– Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türk isimli kitabını Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine çevirmiştir.